KONTAKTY

Názov a sídlo firmy:

Horbek s.r.o., Lanškrounská 1610/10, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika,

IČO: 46 474 145, DIČ: 2820004880,

e-mail: detskysvetbobacik@gmail.com, telefón: 00421/908/825963

Zodpovedná osoba: Peter Mitura

Pracovná doba: 8.00 hod. - 16.00 hod.

Informácie o stave objednávok ( prosím uviesť číslo objednávky ) : detskysvetbobacik@gmail.com

Reklamácie : detskysvetbobacik@gmail.com, telefón: 00421/908/825963 

Reklamovaný tovar zasielajte prosím poštou na adresu: Horbek s.r.o., Lanškrounská 1610/10, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika

Firma zapísaná v registri OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, číslo vložky 25350/P

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa